Khóa học tại Sesc Tijuca dạy cách làm đồ vật bằng gốm

Hoạt động bao gồm lý thuyết và thực hành

Khóa học làm gốm

Hoạt động nhằm giải quyết những quan niệm cơ bản về chế tác gốm sứ. Khóa học bao gồm các lớp lý thuyết-thực hành, làm quen với đất sét như một vật liệu mô hình và xây dựng các đối tượng chức năng và / hoặc nghệ thuật. Sẽ có phần trình bày về các kỹ thuật tạo mô hình và xây dựng các mảnh bằng cách sử dụng các công cụ cụ thể và thay thế. Ngoài ra sẽ có các thực hành kết cấu (xử lý bề mặt) và nung gốm và tráng men ở nhiệt độ thấp.

Dịch vụ

  • Sự kiện: Khóa học làm gốm
  • Ngày: đến ngày 29 tháng 11 năm 2018
  • Giờ làm việc: từ 2 giờ chiều đến 5 giờ chiều
  • Địa điểm: Nhà máy gốm sứ - Sesc Tijuca
  • Địa chỉ: R. Barão de Mesquita, 539 - Andarai, Rio de Janeiro - RJ, 20540-001
  • Giá trị: miễn phí
  • biêt nhiêu hơn