Tập sách dạy cách cải tạo và quy hoạch một ngôi nhà một cách bền vững

Một số kỹ thuật đơn giản có thể quan trọng để làm cho các nhiệm vụ cải tạo và lập kế hoạch trở nên xanh hơn

Tập sách dạy cách cải tạo và quy hoạch một ngôi nhà một cách bền vững

Hội đồng Xây dựng Quốc tế (CIB) chỉ ra rằng lĩnh vực xây dựng tiêu thụ nhiều tài nguyên thiên nhiên nhất. Để giảm thiểu tác động môi trường, khái niệm xây dựng bền vững xuất hiện, trong đó các kỹ thuật được tìm kiếm để đảm bảo hiệu quả và trách nhiệm cao hơn từ đầu đến cuối công việc.

“Cải cách và xây dựng tư nhân bền vững” là một ấn phẩm nằm trong loạt Sổ tay về tiêu dùng bền vững do Bộ Môi trường phát hành. Mục đích là hướng dẫn người tiêu dùng cách làm cho nhà ở và công trình cải tạo bền vững.

Chỉ với chín trang, tập sách cho thấy một bản đồ với từng phòng trong ngôi nhà và chỉ ra các lựa chọn để thực hiện công việc theo các khái niệm về tính bền vững. Việc sử dụng vật liệu xây dựng cần tuân theo những gì tốt nhất cho sức khỏe và môi trường. Trong trường hợp sử dụng sơn, ví dụ, sơn gốc nước sẽ được ưu tiên hơn vì chúng tránh được vi khuẩn, nấm và tảo ở những vùng ẩm ướt. Khi sử dụng gỗ, mẹo là hãy ưu tiên những loại đã được chứng nhận, điều này đảm bảo rằng sản phẩm không đến từ khu vực rừng bị chặt phá bất hợp pháp.

Ngoài ra, ấn phẩm còn nhấn mạnh việc sử dụng hệ thống chiếu sáng và thông gió tự nhiên, giúp giảm lượng điện tiêu thụ. Đối với điều này, khi xây dựng, cư dân cần phải tính đến khí hậu của nơi ở và vị trí của khu đất.

Ở các khu vực ngoài trời, mẹo là sử dụng vật liệu xây dựng tái chế và lát gạch thấm. Theo hướng dẫn, ưu tiên sàn bên ngoài có liên kết, được làm bằng vật liệu ép và có tuổi thọ lâu dài và chi phí bảo trì thấp.

Truy cập tập sách.