Sinh thái công nghiệp là gì?

Một lĩnh vực nghiên cứu mới, sinh thái công nghiệp là một lựa chọn hướng tới phát triển bền vững

sinh thái công nghiệp

Sinh thái học công nghiệp là một lĩnh vực nghiên cứu mới và toàn diện ủng hộ cách tiếp cận tổng hợp về mối quan hệ giữa công nghiệp và môi trường. Phát triển hơn ở các nước như Nhật Bản, Hoa Kỳ và cộng đồng Châu Âu, sinh thái công nghiệp tìm cách ngăn ngừa ô nhiễm, thúc đẩy tái chế và tái sử dụng chất thải, sử dụng hiệu quả các nguồn lực và đầu vào sản xuất, cũng như kéo dài tuổi thọ của các sản phẩm công nghiệp. Ý tưởng là các nguồn tài nguyên được ngành sử dụng vẫn nằm trong chu kỳ sản xuất, tránh lãng phí.

Thuật ngữ sinh thái công nghiệp bắt đầu xuất hiện trong các nghiên cứu và bài báo khoa học vào những năm 1970 và cũng chính tại thời điểm này, Nhật Bản đã đưa mối quan hệ với môi trường vào hoạt động thực tiễn của các ngành công nghiệp của mình. Sinh thái công nghiệp, cũng được liên kết với thuật ngữ hệ sinh thái công nghiệp, thuyết giảng sự tích hợp và hợp tác giữa các ngành công nghiệp, có thể gặp nhau trong các khu công nghiệp và áp dụng các quy trình sản xuất tích hợp, trong đó chất thải được tạo ra trong một quy trình sẽ đóng vai trò là nguyên liệu thô trong quy trình khác hoặc có thể được sử dụng làm sản phẩm phụ trong một ngành hoặc quá trình khác.

Việc thông qua đề xuất về sinh thái công nghiệp làm cho một ngành tích hợp một hệ thống dựa trên Nền kinh tế thông tư, chính xác là vì (trong kế hoạch lý tưởng) tất cả các nguồn lực đã đầu tư đều được tái sử dụng. Theo nghĩa này, tái chế bên ngoài nên là một trong những lựa chọn cuối cùng, vì nó chuyển nguyên liệu thô ra khỏi hệ thống sản xuất. Các thực hành được đề xuất là một phần của các chính sách cần thiết cho phát triển bền vững và đã được một số ngành công nghiệp áp dụng.

Trong Hội nghị của Liên hợp quốc về Môi trường và Phát triển (Eco-92), diễn ra tại Rio de Janeiro, năm 1992, nhu cầu có được câu trả lời thực tế cho khái niệm phát triển bền vững đã được nêu ra. Sinh thái công nghiệp là một cách để trả lời câu hỏi. Các đề xuất truyền thống tập trung vào việc ngăn ngừa và giảm thiểu chất thải, trong khi sinh thái học công nghiệp hiểu rằng việc tăng sản xuất một loại chất thải cụ thể thậm chí có thể được chấp nhận và có lợi, miễn là nó có thể được sử dụng như một nguyên liệu thô trong một quy trình công nghiệp khác. .

Ở Brazil, lĩnh vực sinh thái công nghiệp vẫn còn sơ khai và chủ yếu là lý thuyết, nhưng nó đã được mở rộng, đặc biệt là trong các trường đại học - một bước đầu tiên hướng tới việc triển khai các ứng dụng thực tế. Trên thế giới, ngoài một số sách đã xuất bản, còn có hai tạp chí khoa học đăng các bài báo liên quan đến chủ đề: o Tạp chí Sinh thái Công nghiệp, phát hành vào năm 1997, và Tạp chí Sản xuất sạch hơn, Năm 1993.

Lĩnh vực này đã mở rộng đáng kể trong những năm 1980 và 1990, khi những cảnh báo từ các nhà sinh thái học về suy thoái môi trường và hậu quả của mô hình công nghiệp hóa không kiềm chế hiện nay ngày càng tăng. Một trong những nghiên cứu tiên phong ở phương Tây là làm việc tập thể Hệ sinh thái Bỉ, được phát triển bởi các nhà sinh học, nhà hóa học và nhà kinh tế học và giải quyết các ý tưởng hiện đang được bảo vệ bởi hệ sinh thái công nghiệp như coi chất thải là nguyên liệu cho các quá trình khác, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc luân chuyển vật liệu trong hệ thống và giám sát dòng năng lượng của hệ thống.

Hệ sinh thái công nghiệp vẫn đang trong giai đoạn xây dựng, nhưng nó đã cho thấy tiềm năng to lớn trước các vấn đề môi trường. Các chuyên gia như kỹ sư và quản trị viên, cũng như các nhà kinh tế và chính trị gia, có thể tìm thấy trong khái niệm này một lĩnh vực rộng lớn để hành động và nghiên cứu các giải pháp mới, rất cần thiết cho khu vực công nghiệp. Con đường sinh thái công nghiệp cho phép các công ty sử dụng ít tài nguyên hơn, bằng cách tái sử dụng những gì đã được sử dụng một lần, và tránh lãng phí trong tương lai, thúc đẩy sự hòa nhập tốt hơn của con người với thiên nhiên.