Bạn đã bao giờ nghe nói về chủ nghĩa sinh thái chưa?

Thuật ngữ sinh thái học sẽ được sử dụng lần đầu tiên vào năm 1974, bởi tác giả Françoise d'Eaubonne, và đề cập đến mối quan hệ giữa khoa học, phụ nữ và tự nhiên.

Chủ nghĩa sinh thái

Hình ảnh unplash của Jen Theodore

Chúng ta đã quen với việc suy nghĩ và phản ánh về chủ nghĩa nữ quyền, nhưng bạn đã bao giờ nghe đến chủ nghĩa sinh thái chưa? Chủ nghĩa sinh thái là một sợi dây tương đối mới trong lý thuyết nữ quyền. Mặt của chủ nghĩa sinh thái gắn phong trào phụ nữ với phong trào sinh thái và mang lại một cái nhìn mới về thế giới, tách rời khỏi quan niệm kinh tế xã hội và sự thống trị. Mối quan tâm chính của cô là các mối quan hệ giữa khoa học, phụ nữ và tự nhiên, theo quan điểm nhìn nhận trong cách tiếp cận của con người một khía cạnh thống trị đối với tự nhiên, giống như đàn ông tìm cách áp đặt lên phụ nữ.

Những đề cập đầu tiên đến thuật ngữ ecofeminism là cuốn sách "Le feminisme ou la Mort" (Nữ quyền hay cái chết), được viết vào năm 1974 bởi tác giả người Pháp Françoise d'Eaubonne. Theo bài báo "Ecofeminism và cộng đồng bền vững", chính trong thời kỳ này, các chế độ sinh thái đầu tiên xuất hiện, "như những cộng đồng thay thế, trong đó mọi người cố gắng hướng tới một cuộc sống hài hòa với chính họ, với các sinh vật vô tri và vô giác khác và với Trái đất" .

Vẫn trong những năm 1970, những biểu hiện đầu tiên của phong trào nữ quyền bảo vệ môi trường đã diễn ra. Năm 1978, Françoise d'Eaubonne thành lập phong trào Sinh thái và Nữ quyền ở Pháp.

Trong chủ nghĩa sinh thái, nó nổi bật rằng sinh thái là một vấn đề nữ quyền, nhưng những điểm tương đồng giữa nữ quyền và sinh thái đã bị khoa học sinh thái lãng quên. Các tác giả của Chủ nghĩa sinh thái và cộng đồng bền vững.

Trong bài phân tích "Phụ nữ đối với nam giới có phải là bản chất của văn hóa không?"(Có phải phụ nữ đối với đàn ông là bản chất đối với văn hóa ?, bản dịch miễn phí), Sherry Ortner thu hút sự chú ý đến thực tế rằng, trong tất cả các nền văn hóa, phụ nữ là mục tiêu của sự phục tùng và đề xuất một cuộc điều tra chuyên sâu về nguồn gốc của bạo lực. Cô lập luận thêm rằng sự thiếu hụt chức năng sáng tạo ở con người đã khiến anh ta sinh ra chức năng hủy diệt theo cách nhân tạo, thông qua kỹ thuật.

Trong tầm nhìn của các nhà sinh thái học, xã hội được xây dựng để ưu tiên lĩnh vực các giá trị gia trưởng. Phong trào thừa nhận rằng sự liên hiệp của các nhóm bị áp bức có thể phá bỏ hệ thống phân cấp xã hội hiện tại, tạo ra một xã hội hòa nhập hơn. Trong khi chủ nghĩa nữ quyền nỗ lực cho bình đẳng giới và bảo tồn môi trường trong một hệ thống phụ hệ đã có từ trước, thì chủ nghĩa sinh thái lại nói về việc phá hủy hệ thống đó và xây dựng lại hoàn toàn, với lý do rằng mọi sinh vật đều có giá trị.

Thay vì đấu tranh cho quyền bình đẳng của phụ nữ hoặc ưu tiên môi trường, chủ nghĩa sinh thái đấu tranh cho một thế giới mới, nơi đàn ông và phụ nữ, con người và hành tinh tôn trọng lẫn nhau và coi mình là bình đẳng, đóng góp cho nhau và cải thiện điều kiện sống của tất cả mọi người.

Cũng như nhiều người theo chủ nghĩa nữ quyền và không biết nó, bởi vì họ gán cho thuật ngữ này những ý nghĩa khác nhau, thì cũng có thể trở thành một nhà bảo vệ sinh thái mà không biết nó, vì phong trào đề cập đến mối quan tâm đến môi trường và việc bảo tồn nó, ngoài ra rao giảng rằng tất cả chúng sinh, từ thực vật, nước và động vật cho đến con người, không phân biệt chủng tộc, tình dục, giới tính hay giai cấp, phải được đối xử bình đẳng và tôn trọng.

Ở châu Âu, chủ nghĩa sinh thái là một phong trào rất nổi tiếng, đặc biệt là ở Tây Ban Nha và Pháp, nơi mà phụ nữ thường xích lại gần nhau để phát triển các dự án bền vững. Ở Brazil, chủ nghĩa sinh thái không được công bố rộng rãi, nhưng nó đã phát triển và đa dạng hóa trong phong trào nữ quyền nói chung.

Hãy xem một cuộc phỏng vấn với Vandana Shiva, Tiến sĩ triết học, nhà hoạt động môi trường và nhà sinh thái học uy tín:$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found